جوانان عمار http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com 2020-06-30T16:35:50+01:00 text/html 2016-05-13T03:27:46+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی او خواهد آمد http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/595 <img title="//www.afsaran.ir/media/1430628?lid=1264434" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/gNo00Sqlz27GhjlMfhKq0qgA_o7YvAMa7_GODfyuCECgBwK6s3aDzQ/s/w535/" alt="افسران - اندیشمند روسی: به وعده آیت الله خامنه‌ای باور دارم، مهدی(عج) خواهد آمد"> text/html 2016-05-13T03:22:15+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی محض یادآوری http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/594 <img title="//www.afsaran.ir/media/1430660?lid=1264457" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/GG-GCmT53mxE7g21ZMHVC89ocGzhUe2lkkoFa_CJi47v4EBHze_k4w/s/w500/" alt="افسران - ...................."> text/html 2016-05-13T03:12:41+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی شهادت فرمانده شاخه نظامی حزب الله http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/593 <div align="center"><br><br><img title="//www.afsaran.ir/media/1430756?lid=1264546" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/2gbtf9g5lD4NncGsOVurpb_zDWhkFS_SaMdrx9R2a4C539jP8ofFPg/s/w448/" alt="افسران - فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سوریه به شهادت رسید">&nbsp; <br><br><b><font size="7"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">شهادتت</font> <font color="#33CCFF">مبارک</font> <font color="#33CC00">رزمنده</font></font></font></b><br></div> text/html 2016-05-02T15:52:34+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی شادی روح شهداصلوات http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/592 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/w3AaNxgaw_DSfgfoxYZ5iOXI6tuCZCxpGFzo5WciG00LxZQAABLRbw" alt="IMG_2584" height="752" width="507"> text/html 2015-06-22T14:25:47+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی دعای هر نفسم http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/591 <img style="margin-top: 0px;" src="http://antibaphomet.persiangig.com/faraj%2012.jpg" id="irc_mi" height="393" width="262"> text/html 2015-05-28T13:48:10+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/590 <img title="//www.afsaran.ir/media/1028640?lid=949708" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/a_7ad1wpmJKTklYGm2ppnn6s04LtEITyCiZf_QPVOfRvDSMDAfMPag/s/w425/" alt="افسران - زیبای من ناشناسی"><br><br><br>اماما بیا که مسلمت در کوفه زمانه&nbsp;&nbsp; بین طلحه <br> text/html 2015-05-28T13:37:44+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی امام خوبیها.... http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/589 <img title="//www.afsaran.ir/media/1028525?lid=949629" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/YFWSJvaUU1aLa9P691-CjWWey3GSW9z08qd_LY_uC2gQadN1HHyyWw/s/w480/" alt="افسران - امام خامنه ای"> text/html 2015-05-28T13:35:25+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی مااجازه نمی دهیم http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/588 <img title="//www.afsaran.ir/media/1028650?lid=949717" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/wuik8jOOFcYZdTGWrPVtBcoYlSwOCi5DsPNX56wXCEzpVYhKdw5C6A/s/w535/" alt="افسران - اجازه_نمیدهم"> text/html 2015-05-28T13:15:02+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی مرگ بر شما http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/587 <img title="//www.afsaran.ir/media/1027293?lid=948718" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/RFuBrQONJmyM680L38kTZcK6TEaMg35pON8iHhCLdV46FB6XwEJtiA/s/w535/" alt="افسران - حقا که استادی"><br><font size="4"><br><br>لعنت برکسانیکه امامم را نگران کردند<br><br>لعنت برکسانیکه&nbsp; بخاطر منافع شخصی حق وحقوق یک ملت را زیر پا گذاشتند<br>مرگ برکسانیکه بجای&nbsp; عزت&nbsp; ذلت ببار اوردند</font><br><img src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/12/24/947610_901.jpg" style="margin-top: 70px;" id="irc_mi" height="253" width="357"><br><font size="6">مرگ برکسانیکه اسراییل را شاد کردند<br>مرگ برکسانیکه گستاخانه از خطوط قرمز انقلاب گذشتند</font><br> text/html 2015-05-28T13:09:58+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی آنها که امامم را نگران کردن http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/586 <img title="//www.afsaran.ir/media/1028633?lid=949704" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Zk3Psvd2vssV29vMhdMfEj-uAriUqpGBlnOTSpbxG1xUuVkuJUBYdw/s/w535/" alt="افسران - شادی یا نگرانی"> text/html 2015-05-28T13:08:49+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی .... http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/585 <img title="//www.afsaran.ir/media/1028647?lid=949715" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/reFFQV_meRzVel5lriyUeKARWTMimiNbGe9edB0VAI-V9-R49oC4MA/s/w535/" alt="افسران - جومونگ هم فهمید.......اما برخی نفهمیدند ( نشر دهید)"> text/html 2015-05-28T13:07:36+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی اندر احوالات وزیر مذاکرات http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/584 <img title="//www.afsaran.ir/media/1028662?lid=949726" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ZW1fPt8teVU1ftem9i5qZBW_4yxALoVo9TF3CLeVYfm9dNBlBQTF-w/s/w535/" alt="افسران - ......"> text/html 2015-05-28T13:05:03+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی امام مستضعفان عالم http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/583 <img title="//www.afsaran.ir/media/1028707?lid=949756" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/79owrZ-jUrBOLq7ZkWRLss-5Nm0holdNlWxvMyDBHK6_3zzFYvUJGw/s/w535/" alt="افسران - آیاامام راضیست؟"> text/html 2015-05-28T13:03:10+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی راز نهفته دولت راستگویان http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/582 <img title="//www.afsaran.ir/media/1028736?lid=949780" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/6t3mtuoaSq_86sSgfZ1BSr-5YFfh5U4vejxYKUmsa9wN1Ego55jh1w/s/w319/" alt="افسران - «اجازه نمیدهم...»"> text/html 2015-05-22T08:51:13+01:00 ammar-kahrizak90.mihanblog.com بسیحی مجازی مقاومت http://ammar-kahrizak90.mihanblog.com/post/580 <img title="//www.afsaran.ir/media/1019956?lid=943017" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/uwOjxib81PO2ZZe4zpS-M6y0Os4x2NGqj70DXNgg_I8nJ0qbRMe0OA/s/w535/" alt="افسران - سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر ">