کهریزک را همه می شناسیم البته با صفت هایی همچون بازداشتگاه ، پزشک قانونی ، بهشت زهرا و صد البته مرکز دفن زباله های شهرنشینان تهرانی !

کهریزک شهری است قدیمی با آثار باستانی بسیار و فرهنگ غنی و شرایط آب و هوایی بسیار مناسب که می توانست به یکی از قطب های گردشگری در تهران و صد البته در ایران تبدیل شود. وجود روستاهای متعدد و وجود زمین های حاصلخیز چهره این شهر را به یکی از زیباترین بخش ها تبدیل کرده است .

اما در دل این زیبایی های نهفته مشکلات عظیمی مردم کهریزک را مانند استخوانی در گلو عذاب می دهد

مرکز دفن زباله ها در کهریزک:

آیا کهریزک زباله دان تهران است ؟ آیا مسئولین میخواهند بگویند که با تغییر شیوه های بازیافت و دفن سنتی زباله این مشکل حل شده است ؟

اما چند سال باید بگذرد تا شیرابه ها و زباله های دفن شده از طبیعت کهریزک محو شود ؟ آیا نمی توان این مرکز را به بیابان های اطراف ، جایی دور تر از مناطق مسکونی انتقال داد ؟ نه نمی شود چون ضرر اقتصادی دارد ! چرا کسی ضرر و زیان مردم را نمی بیند ؟

بیماری های پوستی در کهریزک چقدر شایع است ؟ آیا مردم کهریزک خصوصا مناطق نزدیک به مرکز دفن زباله ها می توانند شبها هوای آزاد تنفس کنند ؟

کسی به فکر مردم نیست ! مردم مظلوم کهریزک همچنان منتظر یک فریاد رس هستند.

اعتیاد وعدم اشتغال اکثر جوانان کهریزک

به شهر کهریزک که وارد شوید همه چیز عالی به نظر می رسد پل های ارتباطی تازه تاسیس بعد از درب قدیم بهشت زهرا (س) ، متروی کهریزک و پارک همجوار آن همه چیز را خوب و زیبا نشان می دهد اما همین که مدتی را در شهر می مانید متوجه می شوید که گروه های اراذل و اوباش براحتی در شهر تردد می کنند با موتور های خودشان آلودگی صوتی ایجاد می کنند! مواد مخدر صنعتی را براحتی حمل می کنند و بفروش می رسانند و مردم کهریزک خودشان را در برابر این اراذل و اوباش بدون دفاع می بینند !

از مردم کهریزک که پرس و جو می کردیم حساب جوانانی که از بیکاری معتاد شده اند از دستشان درآمده مردم کهریزک ناامید از همکاری مسئولین شهری هستند میگویند به جوانان ما کار نمی دهند اما از جاهای دیگر استخدامی دارند. بیایید و درصد بگیرید که چند نفر از کارکنان بومی و چند درصد غیر بومی هستند.

مردم عصبانی هستند چرا باید شهرشان بنام بازداشتگاه و پزشک قانونی شناخته شود ؟ چرا بسیاری از سهل انگاری ها در شهر اتفاق می افتد؟ چرا مسئولین بفکر جوانان و نوجوانان نیستند ؟ کهریزک تبدیل شده است به حیاط خلوت خلافکاران و بزهکاران مردم برخی مناطق احساس امنیت ندارند. از خدمات شهری رضایت ندارند از اوضاع فرهنگی ناله سر می دهند از آبنده فرزندانشان هراسان اند.

کهریزک منتظر یک فریاد رس است /

کارمند ایرانی حاضر است پاسخ مسئولین را منتشر نماید.

ما از تمامی کسانی که می توانند مظلومیت مردم کهریزک را اثبات کنند استقبال می کنیم .

این گزارش ادامه خواهد داشت .